Historiek

Ons nagelnieuwe vakantiehuis is gelegen op een oude boerderij-site.

Het hof stond ten dienste van de Sint-Baafs Abdij uit Gent.
Verschillende boerderijen brachten hun goederen (melk, graan, ed) naar het kasteel Succa vanwaaruit het vertrok naar de stad.

De boerderij was gelegen langsheen buurtweg nr 1, welke liep van Gent naar Lokeren. 'Le chemin du hameau de Kleyngent à Lokeren': Kleyngentstraet.
De straat had in 1843 een breedte van 6 meter, en ze was 8481 meter lang.

Kleyngent komt van het oude toponiem Kleyngent dat reeds vermeld staat op het plan van Carolus Benthuys in 1771. Rond Gent komt deze vernoemingsnaam meermaals voor.

 ferraris

De paardenstal waarin ons vakantiehuis is ondergebracht werd gebouwd in het begin van de 19e eeuw. Een 5-tal generaties terug was het Aloïs Van Laere die de boerderij uitbaatte. Hij was paardenkweker.

oudefotovankantiehuis
Zijn zoon Jules van Laere zette het bedrijf verder als landbouwer, met een eerder gemengd bedrijf (melkvee, landbouwteelt)
In de loop van de jaren tachtig werd de uitbating van de boerderij afgebouwd.
Vandaag krijgt de paardenstal een nieuwe bestemming als vakantiewoning.
Toerisme Oost-Vlaanderen heeft ons vakantiehuis voorzien van 3 sterren !